Popularni postovi

Edukacija.posao.ba


Tražim posao:NOVA STRANICA ZA ONE KOJI TREBAJU POSAO.
Portal Posao.ba pokrenuo je novu web stranicu Edukacija.posao.ba, namijenjenu promociji programa formalnog i neformalnog obrazovanja kao vida ličnog usavršavanja u razvoju karijere. Nova stranica će biti dio portala Posao.ba pomoću koje će se brže i lakše doći do informacija o edukativnim programima.
Posao.ba je na ideju o pokretanju ovog projekta došao zbog činjenice da u BiH ne postoji jedinstvena elektronska baza edukativnih ustanova, koja bi istovremeno bila i mjesto razmjene informacija i komunikacije između njih i njihovih potencijalnih korisnika.
 Također, istraživanja pokazuju da ne postoji svijest o važnosti cjeloživotnog obrazovanja u zapošljavanju te većina ljudi čak i ne zna na koji način pristupiti nekom od tih programa.
Ovakva web stranica sigurno će biti korisna ne samo menadžerima koji su u potrazi za edukacijom za svoje uposlenike, već i edukativnim ustanovama, javnim i privatnim, koje su potrazi za korisnicima, te zaposlenim i nezaposlenim osobama koje su u potrazi za ličnim usavršavanjem, studentima i učenicima.
Edukacija.posao.ba obuhvatit će informacije o stipendijama, kursevima, seminarima, dodiplomskim i postdiplomskim studijima, predavanjima i prekvalifikacijama, a kreirat će se i baza edukativnih ustanova sa programima koje nude. Stranica će sadržavati i aktuelnosti koje će donositi zanimljive članke o edukacijama i obrazovanju, te savjete i uputstva putem kojih će korisnici moći postavljati pitanja. Promocija novog portala biće upriličena u mnogim gradovima BiH, kako bi se svi oni kojima je potrebna informacija o tome kako steći formalno i neformalno obrazovanje, upoznali sa ovom stranicom i edukativnim programima koji će im pomoći u sticanju novih znanja i vještina.
Pokretanje nove stranice Edukacija.posao.ba podržala je Britanska ambasada u BiH.
Način prijave na edukativne programe
Svi oni koji se žele prijaviti na određeni edukativni program, svoje kontakt podatke (ime i prezime, broj telefona i e-mail) mogu ostaviti u aplikaciji koja se nalazi ispod oglasa za određeni edukativni program te kliknuti na opciju „Pošalji prijavu“. Prijave se automatski šalje edukativnoj organizaciji ili školi, koja će nakon toga kontaktirati zainteresovane i dati im informacije o upisu, terminima ili cijeni programa ukoliko nisu navedeni u oglasu. Ako u oglasu ne postoji opcija direktne prijave na program, onda određenu edukacijsku kuću ili školu možete kontaktirati putem podataka objavljenih u oglasu.

Za sve dodatne informacije i pitanja o stranici Edukacija.posao.ba možete nas kontaktirati putem e-maila edukacija@posao.ba ili telefona: 033 236 375.
Iako je ovo objavljeno još 2009.g. mislim da će nekome biti od pomoći.

tags:tražim posao,posao.ba,nova stranica za posao,edukativni program za posao,posao,rad

No comments:

Post a Comment