Popularni postovi

Kako uštedjeti ili kako proći jeftinije

Za ovo već treba biti majstor u trgovini.Koliko smo puta nešto kupili i mislili da smo uštedjeli, poslije ustanovimo da smo se prevarili,jer nismo kupili kvalitet ili ubrzo istiće rok trajanja i sl.Teško je u ovim vremenima uštedjeti ili proći jeftinije.
Toliko ima trgovačkih centara koji nude neke cijene mnogo niže ,ali dođeš  tamo i želiš tu jeftiniju stvar da kupiš,kad ono nestalo.Ustvari ,bilo je par tih stvari da bi privuklo mušteriju,dobra reklama,jer niko neće otići iz te radnje a da nešto ne kupi.
A druga stvar je što ako i nađemo tu neku stvar jeftinu,ubrzo isitće rok trajanja ili nema garanciju,kao što su to bile grijalice u jednom velikom trgovačkom centru.Rok trajanja im je bio 24 sata.Ko bi se usudio da kupi tu stvar, iako je duplo jeftinija, od iste te stvari sa garancijom ,u drugoj radnji.
Na kraju zaključak:Važno je proći jeftinije, a uz to kupiti i kvalitet,i to je onda ušteda.

Tags:štednja,uštedjeti,

kako uštedjeti,kako proćijeftinije,kupi jeftinije,trgovac zna šta je jeftinije i kako uštedjeti,štedi i kupuj jeftinje

No comments:

Post a Comment